CÚMULS PALOMAR EN CCD
PALOMAR CLUSTERS CCD OBSERVATIONS
Please see with Internet Explorer
 L'objectiu que he assolit és obtenir imatges dels 15 cúmuls globulars "Palomar" . Alguns
son molt débils i d'altres molt baixos sobre l´horitzó.

Aquests cúmuls son poc brillants i varen ser catalogats el 1955 a partir de l'anàlisi del Palomar
Sky Survey i varen ser publicats aquí.

Característiques bàsiques dels cúmuls Palomar observats:

NAME
(Image link)
CONSTELLATION
VISUAL MAGNITUDE
SIZE
PALOMAR 1
CEPHEUS
13.2
1.8
PALOMAR 2
AURIGA
13.0
1.9
PALOMAR 3
SEXTANS
14.3
2.8
PALOMAR 4
URSA MAJORIS
14.2
1.4
PALOMAR 5
SERPENS
11.8
6.9
PALOMAR 6
OPHIUCHUS
11.6
1.2
PALOMAR 7
SERPENS
10.3
7.1
PALOMAR 8
SAGITTARIUS
11.0
5.2
PALOMAR 9
SAGITTARIUS
9.3
5.4
PALOMAR 10
SAGITTA
13.2
3.5
PALOMAR 11
AQUILA
9.8
3.2
PALOMAR 12
CAPRICORNIUS
12.0
2.9
PALOMAR 13
PEGASUS
13.8
1.8
PALOMAR 14
HERCULES
14.7
2.1
PALOMAR 15
OPHIUCHUS
14.0
4.0

NOM:  PALOMAR 1
Data: 15/10/2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
20 minuts (1 imatge de 600 segons i 2 de 300 segons)
Comentaris: Molta turbulència i humitat
Distància: 35.600 anys llumNOM:  PALOMAR 2
Data: 15/10/2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
6 minuts (3 imatges de 120 segons)
Comentaris: Molta turbulència i humitat
Distància: 90.000 anys llumNOM:  PALOMAR 3
Data: 07/03/2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
9 minuts (3 imatges de 180 segons)
Comentaris: Bona qualitat del cel. Imatge en negatiu
Distància: 302.300 anys llumNOM:  PALOMAR 4
Data: 10/12/2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
12 minuts (4 imatges de 180 segons)
Comentaris: Molta humitat afectant el xip. El de tamany aparent més petit (1.4")
Distància: 356.200 anys llum (el més llunyà)NOM:  PALOMAR 5
Data: 25/06/2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
12 minuts (4 imatges de 180 segons)
Comentaris: Bon seeing. El de tamany aparent més gran (6.9"). Imatge en negatiu
Distància: 75.500 anys llumNOM:  PALOMAR 6
Data: 26/08/2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
4 minuts (2 imatges de 60 segons)
Comentaris: El més baix sobre l'horitzó (declinació -28º)
Distància: 19.200 anys llumNOM:  PALOMAR 7 (IC 1276)
Data: 02/04/2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
3 minuts (3 imatges de 60 segons)
Distància: 17.600 anys llum (el més proper i fàcil dels Palomar)NOM:  PALOMAR 8
Data: 31/07/2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
6 minuts (2 imatges de 180 segons)
Distància: 42.100 anys llum
Molt baix sobre l'horitzóNOM:  PALOMAR 9 (NGC  6717)
Data: 31/07/2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
3 minuts (6 imatges de 30 segons)
Distància: 23.100 anys llum
Molt baix sobre l'horitzó
NOM:  PALOMAR 10
Data: 07/08/2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
5 minuts (1 imatge de 300 segons)
Distància: 19.200 anys llum
NOM: PALOMAR 11
Data: 07/08/2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
5 minuts (5 imatges de 60 segons)
Distància: 42.400 anys llumNOM:  PALOMAR 12
Data: 31/07/2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 4
minuts (4 imatges de 60 segons)
Distància: 62.300 anys llum
Molt baix sobre l'horitzó

NOM:  PALOMAR 13
Data: 11/09/2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
10 minuts (5x120 segons)
Distància: 84.100 anys llum
NOM:  PALOMAR 14
Data: 25/06/2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 12 minuts (4x180 segons)
Comentaris:  El Palomar més débil.
Imatge en negatiu
Distància: 241.000 anys llum

NOM:  PALOMAR 15
Data: 25/06/2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 20 minuts (4x300 segons)
Comentaris:
Imatge en negatiu
Distància: 145.500 anys llum
Comunicació a la Convenció d'Observadors de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell:
"Los cúmulos globulares palomar"
Es pot trobar més documentació d'aquests cúmuls a:

Imatges CCD de David Ratledge (T-400mm) :
http://www.deep-sky.co.uk/observing/palglobs/palglobs.htm
Imatges CCD de Anthony Ayiomamitis (R-160mm AP) :  http://www.perseus.gr/Astro-DSO-Cluster-Palomar.htm
Imatges CCD de Al Lamperti (T-500mm) :  http://dvaa.org/articles/DSO_PalomarGlobularClusters.pdf
Observacions visuals de Uwe Glahn:    http://www.deepsky-visuell.de/Projekte/PalomarGC_E.htmDOCUMENTACIÓ ADICIONAL DE CÚMULS GLOBULARS:


CÚMULS EN CCD
CÚMULS GLOBULARS EN VISUAL
BASE DE DADES DE CÚMULS GLOBULARS DE LA VIA LÀCTEA
LLISTAT DE CÚMULS GLOBULARS GALACTICS DE DIFERENTS CATÀLEGS