GALAXIES EN CCD
 

 
NOM: GALAXIA DEL TRIANGLE
NGC: 598
M: 33
Data: 30-10-2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
20 minuts (300 sec x 4)

IMATGES DE GALAXIES:

MESSIER: M33, M51, M63, M64, M66, M81, M87, M95, M100, M101, M106, M108, M109, M110,
NGC: 253, 1169, 2903, 3185, 3187, 3190, 3193, 3628, 3631, 4565, 6207, 6946, 7331, 7335, 7336, 7337, 7479,
IC: 10, 7317, 7318, 7319, 7320, 7320C, 11797, 11798, 11799, 11801, 11891,
UGC:
12613,
NOM:
NGC:  4258
M: 106
Data: 24-03-2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
30 minuts (6 imatges de 5 minuts)
Observacions: s'hi veu la traça d'un asteroide.NOM:
NGC:  253
M:
Data: 05-10-2013
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
12 minuts (12 imatges de 1 minut)NOM:
NGC:  3627
M: 66
Data: 24-03-2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
24 minuts (12 imatges de 2 minuts)NOM:
NGC:  3992
M:  109
Data: 24-03-2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
20 minuts (4 imatges de 5 minuts)NOM:
NGC:  3628
M:
Data: 15-03-2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
30 minuts (6 imatges de 5 minuts)
Imatge del 20-02-2010, exp 8 minuts (8 imatges de 1 minut)NOM:
NGC:  4565
M:
Data: 15-03-2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
20 minuts (4 imatges de 5 minuts)NOM:
NGC:  3556
M: 108
Data: 18-02-2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
25 minuts (5 imatges de 5 minuts)NOM:
NGC:  7479
M:
Data: 22-06-2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
27 minuts (1 imatges de 10 minuts, 2 de 5m i 3 de 2 minuts)NOM:
IC: 10
Data: 22-08-2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
25 minuts (4 imatges de 5 minuts + 180 sec + 120 sec)
Imatge del 30-9-2011 amb 15 min exp (3 de 5 minuts)NOM:
UGC: 12613
Data: 22-08-2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
33 minuts (6 imatges de 5 minuts i 1 de 3 minuts)
Imatge del 15-6-2012 amb 13 min exp (300 sec x 2 + 180) Turbulència i seguiment defectuósNOM:
NGC: 4321
M: 100
Data: 01-04-2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
30 minuts (6 imatges de 5 minuts)NOM:
NGC: 4826
M: 64
Data: 01-04-2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
15 minuts (3 imatges de 5 minuts)NOM:
NGC: 3351
M: 95
Data: 25-03-2012
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
21 minuts (7 imatges de 3 minuts)
Observacions: s'hi veu la SN 2012aw i la traça de dos asteorides
Imatge del 1-4-2011 amb 15 min exp (3 de 4 minuts i 1 de 3)NOM:
NGC: 5457
M: 101
Data: 18-5-2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
20 minuts (3 imatges de 5 minuts, 1 de 3 minuts i 1 de 2 minuts)NOM:
NGC: 2903
Data: 07-03-2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
30 minuts (300 sec x 6)NOM: HICKSON 44
NGC: 3185 - 3187 - 3190 - 3193
Data: 06-03-2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
10 minuts (60 sec x 10)
 

NOM:
NGC: 6946
Data: 06-07-2013
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
30 minuts (180 sec x 10)
Imatge del 15-06-2012, exp 30 minuts (10 imatges de 3 minuts)


NOM: GALAXIA DEL TRIANGLE
NGC: 598
M: 33
Data: 30-10-2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
20 minuts (300 sec x 4)
Imatge del 10-12-2010, exp 5 minutsNOM:
NGC: 5194
M: 51
Data: 25-06-2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
40 minuts (8 imatges de 5 minuts)
En la galaxia hi ha la supernova SN 2011dh, amb magnitut 12.29CR
Imatge del 13-03-2010, exp 15 minuts (3 imatges de 5 minuts)NOM: jet de M87
NGC: 4486
M: 87
Data: 9-4-2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
30 segons (2 imatges de 15 segons)
NOM:
NGC: 3031
M: 81
Data: 20-02-2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
6 minuts (6 imatges de 1 minut)NOM:
NGC: 7331
Data: 11-09-2010
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 24 minuts (8x180 segons)
Comentaris:
NOM: QUINTET D'STEPHAN
IC: 7317-7318-7319-7320-7320C
Data: 31-07-2011
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 30 minuts (suma 6 imatges de 300 segons)
Imatge del  10-09-2010 exp 30 minuts (suma de 600+500+400+300 segons) 
NOM:
NGC: 205
M: 110
Data: 16-10-2009
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició:
4 minuts (suma de 1 minut + 3 minuts)


 

NOM:
M: 63
NGC: 5055
Data: 11-05-2013
Equip: T 350mm  f4.6  CCD ST8XME
Exposició: 30 minuts (12x150 segons)
Comentaris: