ESTRELLES DOBLES I MÚLTIPLES
ESTRELLAS DOBLES Y MULTIPLES -
DOUBLE AND MULTIPLE STARS

LLISTA DE LES ESTRELLES DOBLES I MULTIPLES OBSERVADES

01/11/2003 - 02h 15m T.U. - Ager - Lleida -  DIBUIX
Estrella múltiple THETA 1 ORIONIS (Trapeci) - S/C 250 mm G11 - f 10 - Oculars de 20mm i 9,7mm (120X, 258X).
DESCRIPCIO: Quan Orió era baix a l'horitzó nomès es veien les estrelles ABCD. Més tard, amb la constelació més alta, es veia ABCDE i l'estrella C deformada. A les 2h TU s'observà molt clarament les 6 estrelles. Impresionant. Molt clar, més amb 120X que amb 258X.04/08/2002 - 22h T.U. aprox - Tregurà de Dalt - Girona -  DIBUIX
Estrella múltiple ESPIN 202 - S/C 250 mm LX50 - f 10 - Oculars de 40mm, 20mm, 9,7mm i 6,7mm (63X, 120X, 258X i 373X).ESTRELLES DOBLES I MULTIPLES OBSERVADES:

15 AQUILAE
57 AQUILAE

GAMMA ANDROMEDAE

GAMMA ARIETIS
LAMBDA ARIETIS
PI ARIETIS
1 ARIETIS

MU BOOTIS

IOTA CANCER

12 CAPRICORNIUM

SIGMA CASSIOPEIAE

DELTA CEPHEI
XI CEPHEI

COU 1446 CORONA BOREALIS

BETA CYGNI (Albireo)
ADS 13554 CYGNI (Omicron 1 Cygni)
61 CYGNI
ESPIN 202 CYGNI

GAMMA DELPHINI
STRUVE 2725 a Delphinus
STRUVE 2690 a Delphinus
STRUVE 2734 a Delphinus
STRUVE 2736 a Delphinus

EPSILON DRACO
NU DRACO

ALFA GEMINORUM
DELTA GEMINORUM
20 GEMINORUM
38 GEMINORUM

JI HERCULES

BETA LYRAE
EPSILON LYRAE
TSETA LYRAE
ADS 11656 LYRAE

TSETA LUPUS

BETA MONOCEROTIS

61 OPHIUCHUS

DELTA ORIONIS
THETA 1 ORIONIS (Trapeci)
THETA 2 ORIONIS
SIGMA ORIONIS

BETA PERSEI
EPSILON PERSEI
ETA PERSEI
ADS 1717 PERSEI

THETA SAGITTA

H N 6 a SAGITTARIUS
MU SAGITTARIUS

BETA SCORPII
SIGMA SCORPII
NU SCORPII

ADS 8801 a Scutum
ADS 11695 a Scutum

NU SERPENS

FI TAURII (52 TAURII)

AG 304 TRIANGULI (15 TRIANGULI)

ZETA URSAE MAJORIS (Mizar i Alcor) a Ursa Majoris
NU URSAE MAJORIS
M40 (WNC 4) a Ursa Majoris

ALFA URSAE MINORIS (Polaris) a Ursa MinorisTOTAL ESTRELLES DOBLES I MULTIPLES OBSERVADES: 60

NOTES D'OBSERVACIO:

15 AQUILAE: 22-8-2003 / R 120 / TREGURA DE DALT: Es l'estrella de comparació de 5,4 per la variable R Sct. Amb 24X es just per observará be. Bonica. A: taronja; B: groc-taronja?.
57 AQUILAE: 22-8-2003 / R 120 / TREGURA DE DALT: Doble separada i bonica. A: blanc-blavòs; B: blanc-blanc-verdòs.
GAMMA ARIETIS: 29-10-2000 / T200 Emili / COLL ESTENALLES: Doble molt bonica. A color blanc-blavós-blavòs, B de color blanc-blavòs.
GAMMA ARIETIS: 23-8-2002 / SC 254 LX50 / TREGURA DE DALT: Nomès indica això: Espectacular.
PI ARIETIS: 20-9-2003 / SC 254 G11 GEMINI / AGER: Molt bonica. A i B molt juntes i de magnitut desigual. A prop una tercera estrella que fa que sembli una triple. A: blanc/blavòs; B: blanc/grogòs.
1 ARIETIS: 23-8-2002 / SC 254 LX50 / TREGURA DE DALT: Molt notable. Molt juntes, amb 373X A: groc-taronja, B: blau.
MU BOOTIS: 24-4-2004 / SC 254 G11 GEMINI / COLL D'ESTENALLES: Molt bonica. Triple A-B molt separades, BC juntíssimes a 120X. A: blanc-grogòs-blanc; B: blanc-grogòs: C: taronja.
12 CAPRICORNIUS: 19-8-2003 / R 120 / TREGURA DE DALT: A: blanc-grogòs; B: blanc-blavòs. Notable. Li falta augment (observat a 24X).
COU 1446 CORONA BOREALIS: 28-07-2007 / T 350 / AGER: Doble sencilla, clara a 200x bastant properes i amb diferencia de lluminositat clarament perceptible.
ADS 13554 CYGNI: 22-10-2004 / P 11X80 / SABADELL: Triple aparent molt destacable. No es conjunt físic. Doble molt brillant amb una estrella de 8,1 a prop. Contrast de colors: vermellosa, blac-blavosa i la débil blava.
61 CYGNI: 22-8-2000 / SC 254 LX50 / SANT PAU SEGURIES: Doble molt bonica. Son les dos de color taronja.
GAMMA DELPHINI: 9-8-2000 / SC 254 LX50 / SANT PAU SEGURIES: Doble molt bonica. A color blanc-grogòs, B color blanc/blanc verdòs.
STRUVE 2725 (DELPHINI): 9-8-2000 / SC 254 LX50 / SANT PAU SEGURIES: A color blanc pàlid, B color blanc grogòs pàlid.
STRUVE 2690 (DELPHINI): 9-8-2000 / SC 254 LX50 / SANT PAU SEGURIES: A color blanc-blanc-taronja, B color blanc.
STRUVE 2734 (DELPHINI): 9-8-2000 / SC 254 LX50 / SANT PAU SEGURIES: A color blanc-blanc-grogòs, B blanc grogòs.
STRUVE 2736 (DELPHINI): 9-8-2000 / SC 254 LX50 / SANT PAU SEGURIES: A color blanc, B color vermell clar. Clara amb 257X.
NU DRACO: 10-09-2003 / SC 254 G11 GEMINI / SABADELL: Blanques, brillants, iguals i separades.
EPSILON DRACO: 16-08-2007 / T 350 / OBSERVATORI ANYSLLUM AGER: Juntes i de lluminositat desigual, molt boniques (ADS 13007).
38 GEMINORUM: 27-12-2001 / SC 254 LX50 / SABADELL: Molt bonica, junta, observada amb ocular de 20mm, separada clarament. A, blanc, B groc verdòs.
TSETA LUPUS: 28-6-2003 / T200 Emili / AGER: Doble molt bonica. A color blanc-blanc grogòs unes dècimes més brillant que la B, de color blanc-blavòs.
EPSILON LYRAE: 9-8-2000 / SC 254 LX50 / SANT PAU SEGURIES: Clarament resolta, espectacle notable, blanques, potser la B de l'estrella al S amb un color blanc-blanc taronja.
ADS 11656 LYRAE: 7-7-2007 / T 350 / OBSERVATORI ANYSLLUM AGER: Molt separada però molt bonica a poc augment. Principal carbassa, secundaria blava, molta diferencia magnitut. Segons Jordi: principal blancosa i secundaria molt blava.
BETA MONOCEROTIS: 1-1-2004 / R 120 / SABADELL: A 30X molt junts, bastant iguals de magnitut; blanques. Molt notable. No es veu triple.
61 OPHIUCHUS: 20-8-2003 / R 120 / TREGURA DE DALT: A 24X molt junts, bastant iguals de magnitut; A: blanc-verdòs; B: blanc-carbassa.
THETA 1 ORIONIS: 1-11-2003 / SC 254 G11 GEMINI / AGER: Impressionant. Amb turbulencia i el trapeci baix en l'horitzó nomès s'observa A,B,C,D. Però al millorar la imatge E es molt clara i desprès F, molt a prop d'una de les estrelles brillants.
EPSILON PERSEI: 12-10-2007 / T 350 / AGER Observatori Anysllum: Principal molt brillant i secundaria molt debil i molt propera, de color blau. Contrast i aspecte molt bonic pel contrast de magnitut i per la poca distància entre ambdues estrelles.
FI TAURII: 11-1-2003 / R 103 / SABADELL: Principal groga i secundaria groc-verdosa. Doble fàcil a poc augment.
BETA SCORPII: 7-8-2003 / R 120 / MIRADOR EL FITO (Asturies): Principal blanc-blanc-blavosa i secundaria blanc-blavosa. Fàcil i notable.
SIGMA SCORPII: 26-6-2004 / R 120 / TREGURA DE DALT: A: blanc-grogòs; B: blau-verdòs. Notable. Molt bonic. Gran diferència de magnitut. Ocular de 9,7mm amb prisma cenital.
NU SCORPII: 19-8-2003 / R 120 / TREGURA DE DALT: A: blanc-taronja; B: blau-verdòs. Notable.
NU SCORPII: 26-6-2004 / R 120 / TREGURA DE DALT: A: blanc; B: verdòs. Notable. Amb prisma cenital i ocular de 20 mm.
ADS 8801: 18-8-2004 / R 120 / SABADELL: A 30X molt separades. A: taronja, B: taronja-vermella. En el quadrat a les proximitats de R Scuti i M11.
ADS 11695: 18-8-2004 / R 120 / SABADELL: A 30X juntes. Bonic per la proximitat i el contrast amb ADS 8801. A: blanca blavosa, B: no es clara perque es débil, potser blavosa. En el quadrat a les proximitats de R Scuti i M11.
THETA SAGITTA: 28-6-2008 / T 350 / AGER Observatori Anysllum: A: blanc; B: blanc-blavos. Magnífica, molt diferents de magnitut, fàcil amb un ocular de 22mm, properes i contrastades de lluminositat.
MU SAGITTARIUS: 25-7-2009 / T 350 / AGER Observatori Anysllum:
Desequilibrdes i separades. B: color blavos. Es bonic amb ocular de molt poc augment.
NU SERPENS: 26-6-2004 / R 120 / TREGURA DE DALT: A: blanc; B: vermell. Bonic pel contrast i diferència de lluminositat entre les dos estrelles. Ocular de 20 mm amb prisma cenital.
AG 304 TRIANGULI: 22-10-2004 / P 11X80 / SABADELL: A: vermellosa. Força separades, molt bonic el conjunt.
NU URSAE MAJORIS: 24-4-2004 / SC 254 G11 GEMINI / COLL D'ESTENALLES: Impressionant a 120X. A: molt taronja, molt brillant. B molt débil i molt pròxima a A.